Skip Ribbon Commands Skip to main content

Melody MCR 610 What Hi-Fi 5 Hviezd

IX 27, 2013
What Hi-Fi Avards MCR 610 Melody dostal 5 Hviezd ktoré preukazujú "micro pristroj je masívne príťažlivý." Tiež to bol popisovaný ako "dostupný" a "dobre vyzerajúci"

Verdikt: "... robí skoro všetko"

What Hi-Fi Avards MCR 610 Melody dostal 5 Hviezd ktoré preukazujú "micro pristroj je masívne príťažlivý." Tiež to bol popisovaný ako "dostupný" a "dobre vyzerajúci"

Verdikt: "... robí skoro všetko"