Skip Ribbon Commands Skip to main content

Interview s Kenom

Svetlý bod (alebo Aktualita nejak mi tu vychádza to prvé )
"Hudba je vrcholnou formou umenia a najvznešenejším prejavom. Predstavuje nám zachytené, kryštalizované a zabalené ľudské emócie ... ktoré sú následne odovzdávané druhým."

Ken Ishiwata

 
Rozhovor s Kenom Išiwatom

KI: “Dalo by sa povedať, že všetko sa začalo, keď som mal 10 rokov - vtedy som postavil svoj prvý zosilňovač a od tej chvíle ich mám za sebou širokú radu. Otec môjho kamaráta zo strednej školy bol audiofil. Keď zistil , že som huslista a rád počúvam gramofónové platne, pozval ma do svojej počúvacej miestnosti a povedal mi : "Ken, toto si musíš vypočuť, toto Ťa úplne dostane. " Položil LP platňu na gramofón a spustil prenoskové ramienko. Zvuk z reproduktorov, ktorý som už dobre poznal znel toho dňa úplne inak. Hlas Julie Londonovéj bol oveľa živší, bližší a intímnejší. Nikdy predtým som nepočul nahraný spev znieť tak teplo a detailne. Nesmierne to na mňa zapôsobilo. Pozrel som sa na jeho systém a všimol si zaujímavú čelnú dosku vo farbe zlatistého šampanského s logom značky, o ktorej som doteraz nikdy nepočul. Bol to " Marantz " so zosilňovačom Modelu 7C . Netušil som , že zosilňovač je schopný vniesť tak zásadné vylepšenie posluchu. Hudba, ktorá z neho vychádzala na mňa tak zapôsobila, že ešte dnes si naživo spomínam na pocity a vzrušenie z tejto významnej chvíli.

Bolo to moje prvé stretnutie so značkou Marantz a o model 7C som sa začal veľmi zaujímať. Pochopiteľne bol pre mne príliš drahý a tak som kamarátovho otca prehovoril, aby mi ho požičal. Vzal som si ho domov, podrobne som ho preskúmal a začal pracovať na vytvorení jeho kópie. Ten deň bol mojím vstupom do strhujúceho sveta konštrukcie hi-fi prístrojov. Svet jemných spletitostí, ale aj pevného celku. "”

Otázka: Aké ste mali najväčšie problémy pri kopírovaní originálneho zosilňovača Marantz Model 7c?

KI: “V tej dobe boli konštrukcie prístrojov Marantz veľmi komplikované a najviac som narážal na dômyselnú architektúru obvodov. Problém s prístrojom Saul B Marantz Model 7C spočíval v tom, že ak nie ste dostatočne opatrný, začne oscilovať. Oscilácie nastávajú pri oveľa vyšších frekvenciách a práve toto bolo hlavným problémom. Začal som tiež skúmať moje techniky zapojenia a snažil sa prísť na to, ako najlepšie spájkovať súčiastky. Zaoberal som sa týmito a aj mnohými ďalšími prvkami s použitím Modelu 7C ako referenčného prístroja. Bol to začiatok mojich metód koncepčného dizajnu. Nakoniec som veľmi ocenil, ako všetky tie rôzne časti spoločne interpretujú zvukový signál nielen pomocou elektronických funkcií, ale oveľa úplnejším, komplexnejším a krajším spôsobom. ”

Otázka: Hovoríte "Nielen pomocou elektronických funkcií, ale oveľa komplexnejším, úplnejším a krajším spôsobom." Ako teda meriate kvalitu?

KI: “Na to máme samozrejme meracie prístroje. Tie však dokážu len merať " zvukové parametre " statickým spôsobom. Prístroje dokážu len zmerať okamžitý stav - ako keď vyfotografujete tanečnicu: a dostanete presný výsledok, ktorý však nevypovedá nič o jej dynamike, rýchlosti a rytme. Hudba je veľmi dynamická, jej tóny, hlasitosť, výška a intenzita sa neustále menia. Preto zakaždým, keď pracujem s prístrojom, meriam jeho kvalitu podľa referenčnej hudobnej skladby, ktorú dokonale poznám akusticky i pocitovo z originálneho zdroja. Až potom môžem vyhodnotiť kvalitu každej súčiastky vzhľadom k celku, ktorý vytvára.

Zásadný význam je porozumieť tomu, čo v skutočnosti znamená kvalita originálnej hudby. Som presvedčený, že ide o jediný spôsob stanovenia referenčnej hodnoty v procese návrhu. Ako referenčnú hodnotu nemožno vziať bežný komerčný kompaktný CD disk, pretože nepoznáme pravosť jeho originálnej nahrávky. V spoločnosti Marantz túto zásadu významu chápeme ako absolútnu nutnosť.”

Otázka: Takže posúdenie kvality (a tým jej zlepšenie) úplne závisí na stupni vášho porozumenia vzťahom medzi akustickými charakteristikami.

KI: “V zásade môžem povedať, že áno, ale v skutočnosti charakteristiky nie sú nikdy rovnaké. Naše vnímanie zvuku vo vzťahu k prostrediu sa mení podľa súvislostí udalostí. Samozrejme sme zdokumentovali i metodické postupy koncepcie a vývoja našich produktov. Niekedy však musíme používať úplne odlišné súčasti, aby sme dosiahli požadované výsledky. Naše konštrukcie nepoznajú žiadny "pevný recept " . Ak by napríklad niekto používal môj postup vyladenia jedného prístroja ako podklad pre konštrukciu iného prístroja, nemal by úspech. Citlivosťou kombinácie prístrojov totiž vznikajú jedinečné charakteristiky, vďaka ktorým sa produkt stáva zaujímavým . Ako príklad tu môžeme uviesť futbalový tím. Môžete dať dohromady 11 najlepších hráčov sveta , čo ale ešte neznamená, že všetko vyhrajú. Práve v týchto hráčoch ako v jednotlivých článkoch je potrebné rovnakým spôsobom hľadať reálny zmysel harmónii spojenia. Dobrý hi - fi konštruktér musí tejto problematike rozumieť . ”

Otázka: Pochopiteľne máte rád konštrukciu audio zostáv - máte ju radšej, než hudbu?

KI: “Nie. Hudbu milujem nadovšetko. Som presvedčený, že hudba je najvyššou formou umenia, aké kedy ľudstvo vytvorilo. Hudba rozpráva priamo s vaším srdcom. Je spojená s vašimi emóciami, vytvára trvalý dojem. Hudba je nadčasová.”

Otázka: Pri príležitosti vášho 30. výročia pôsobenia u spoločnosti Marantz ste vyvinul rad Perly KI. Čo je na nich toľko osobitného?

KI: Bol by som rád, keby som mohol jednoducho odpovedať, že ide o takú a takú kombináciu súčiastok s pomedeným šasi, a pod. Ako som už, ale vysvetlil, ide tu o to, ako jednotlivé rôzne súčasti vzájomne spolupracujú - a ako vytvárajú jeden ucelený systém. Prečo boli Beatles tak výnimoční? Bola za tým piesňová tvorba Johna a Paula? Alebo Ringova zemitosť či Gergov mysticizmus? Alebo niečo iné? Nie, boli to všetky tieto vlastnosti - a skutočnosť, že všetci vystupovali ako jeden celok. Keď zmeníte jeden článok, postihne to celú kapelu.

Otázka: A nakoniec - čo si myslíte, že prinesie budúcnosť high-end audio techniky?

KI: Prinesie to, čo už priniesla: emócie

BPretože ide o hudbu