Skip Ribbon Commands Skip to main content

Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane súkromných údajov

 • Úvod

  1.1 Tieto webové stránky ("webové stránky") prislúchajú spoločnosti Marantz, divízii D & M Europe BV ("Marantz"). Spoločnosť Marantz je operátorom dát v zmysle holandského zákona na ochranu údajov. Spoločnosť Marantz chápe súkromie a bezpečnosť ako záujmy jednotlivých osôb pristupujúcich k internetu. Aj pri obyčajnom prezeraní našich webových stránok vám chceme zaručiť pohodlie našimi zásadami ochrany súkromia a s použitím bezpečnostných opatrení, ktorými chránime vaše osobné informácie. Osobné informácie sú údaje, ktoré možno použiť na jedinečnú identifikáciu, alebo kontaktovanie osoby.

  1.2 Týmto prehlásením o ochrane súkromia (ďalej len "vyhlásenie") vás informujeme o zásadách ochrany súkromných údajov spoločnosti Marantz a bezpečnostných opatreniach týkajúcich sa osobných informácií zhromažďovaných počas vašej návštevy našich webových stránok vrátane služby sťahovania softvéru pre vaše zariadenie Marantz ("ďalej len služba")

  1.3 Ak sa naše vyhlásenie rozhodneme zmeniť, príslušné zmeny budú zverejnené tu na webových stránkach. Preto sa na ne pravidelne vracajte, aby ste mali vždy k dispozícii aktuálne vyhlásenie.
 • Ktoré osobné informácie sú zhromažďované?

  2.1 Počas používania našich webových stránok vás môžeme požiadať my (alebo príslušná tretia strana, ktorú sme touto činnosťou poverili) o vyplnenie osobných údajov, vrátane vášho mena a e-mailovej adresy. Tieto informácie vyžadujeme, ak chcete využívať naše služby.

  2.2 Ďalej ako operátor môžeme spracovávať údaje o vašej IP adrese, prehliadači, poskytovateľovi internetového pripojenia, odkazujúce a výstupné stránky, operačnom systéme, dátume / časovom razítku a počtu kliknutí. Akumuláciou týchto údajov meriame počet návštev, priemerný čas strávený na týchto webových stránkach, prezerané podstránky stránky, a pod. Na základe týchto informácií vykonávame analýzu a meranie využitia našich webových stránok s cieľom zlepšenia ich obsahu.

  2.3 Môžeme tiež zaznamenávať vaše preferencie a návštevy na týchto webových stránkach pomocou súborov cookies. Cookie je malý textový súbor uložený v počítači užívateľa. Pri najbližšej návšteve týchto webových stránok váš počítač odošle informácie uložené v tomto súbore späť do nášho servra. Zmenou nastavenia na vášom prehliadača môžete odmietnuť príjem všetkých, alebo len niektorých súborov cookie, alebo byť informovaní o každom novom súbore cookie. Ak je príjem súborov cookies vypnutý, pravdepodobne nebudete môcť používať tieto webové stránky, služby alebo ich časť.
 • Kto má prístup k týmto informáciám?

  3.1 Môžeme dať pokyny tretím stranám, aby úkony spojené so spracovaním vašich osobných údajov vykonávali naším menom. Vaše osobné údaje neoznámime žiadnej tretej strane, ak nie sme presvedčení, že takéto oznámenie je potrebné na nasledujúce účely: (a) vyhovenie požiadavkám; alebo (b) zabezpečenie dodržiavania tohto vyhlásenia a všeobecných podmienok použitia týchto webových stránok.
 • Akým spôsobom sa informácie o vás využívajú?
  4.1 Hlavným cieľom spoločnosti Marantz pri zhromažďovaní osobných informácií je umožniť vám využívanie našich služieb, ako aj umožniť nám kontaktovať vás, za účelom potvrdenia príjmu vašej objednávky na stiahnutie softwéru, alebo riešenie iného problému. Na vašu e-mailovú adresu budeme tiež posielať informácie o produktoch a službách ("e-mailové správy"), ak ste nám k takej činnosti dali súhlas.

  4.2 Spoločnosť Marantz môže s využitím protokolových súborov servra vykonávať výskumy demografického zloženia, záujmov, a pod. našich užívateľov. Túto činnosť vykonávame pre lepšie pochopenie a zvýšenie kvality našich služieb vám používateľom. Tento výskum je vybudovaný a analyzovaný na základe sumárnych podkladov, aby bola vylúčená identifikácia osobných informácií vzťahujúcich sa k jednotlivým osobám.
 • Bezpečnostné opatrenia

  5.1 Pri žiadnom prenose dát cez internet neexistuje 100% záruka bezpečnosti. Preto platí, že hoci sa snažíme chrániť vaše osobné informácie, spoločnosť Marantz nemôže zaistiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám odovzdávate alebo získavate z našich webových stránok. Naše webové stránky preto používate na vlastné riziko. Akonáhle obdržíme vaše osobné informácie, vyvíjame maximálne úsilie na zaistenie ich bezpečnosti v našich systémoch, k ochrane pred stratou, zneužitím alebo pozmenením.

  5.2 Ak predáte osobné informácie spoločnosti Marantz, tieto informácie môžu byť elektronicky odoslané na servre v inej krajine, než v ktorej boli pôvodne zadané. Ďalej platí, že tieto informácie môžu byť využívané, ukladané a spracované v inej krajine, než v ktorej boli pôvodne zadané. Kedykoľvek spoločnosť Marantz (alebo tretia strana, ktorá bola nami k takejto činnosti poverená) spracováva osobné informácie, podniká okamžite kroky na zabezpečenie, aby sa s vašimi informáciami nakladalo bezpečne a v súlade s príslušnými všeobecnými podmienkami a s týmto vyhlásením, a to bez ohľadu na miesto, kde toto spracovanie prebieha.
 • Zrušenie registrácie a kontrola údajov

  6.1 Ak chcete skontrolovať, opraviť alebo zmeniť akékoľvek vami poskytnuté osobné informácie, kontaktujte nás s použitím ďalej uvedenej e-mailovej adresy. Ak už nechcete dostávať e-mailové správy, ktoré vám boli doteraz zasielané, môžete sa odhlásiť z ich odberu zaslaním žiadosti o Zrušenie registrácie na spomínanú e-mailovú adresu alebo s použitím odhlasovacieho odkazu uvedeného v každej našej správe.
 • Otázky

  7.1 Pre ďalšie informácie, alebo sťažnosti používajte nižšie uvedenú e-mailovú alebo obchodnú adresu.

  Obchodná adresa:

  Beemdstraat 11
  5653 MA Eindhoven
  the Netherlands

  Tel. +31 (0)40 2507800
  E-mail address: privacy@marantzeurope.com

  Číslo registrácia v Obchodnej komore: 17073774
  Číslo platcu DPH: 8005.94.757B01

Dátum poslednej aktualizácie: 26 November 2010